Công ty Hiện Đại tham dự Đại hội Hội thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội lần thứ IV của Hội Thư viện Việt Nam

   Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, bà Trần Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cho biết, nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ III Hội Thư viện Việt Nam (2016 – 2021), Hội Thư viện Việt Nam đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực, đồng hành cùng đất nước, dân tộc đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong đó công tác tập hợp trí thức, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thư viện được Hội triển khai trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Cụ thể, Hội Thư viện Việt Nam luôn coi tổ chức Hội như ngôi nhà chung của các tri thức, cán bộ ngành thư viện Việt Nam để tập hợp, đoàn kết các hội viên thư viện cả nước, tham gia các công tác của Hội, phục vụ sự nghiệp thư viện Việt Nam. Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện. Các Chi hội – Liên Chi hội thành viên trực thuộc hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản quy phạm của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư viện vào cuộc sống (bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin, triển lãm, tập huấn…). Đặc biệt, Hội rất chú trọng đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khoá XI) của Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Đồng thời 5 năm qua, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật Thư viện, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, Quy chế của Bộ VHTTDL…

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

   Trong công tác thông tin – tuyên truyền, trưng bày, triển lãm sách báo và tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21.4, một trong những nét nổi bật của Hội Thư viện Việt Nam trong nhiệm kỳ III là tích cực tham gia và phối hợp, chỉ đạo các Chi hội, Liên Chi hội thành viên trên toàn quốc tích cực triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho cộng đồng, bạn đọc. Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, lãnh đạo Hội đã có công văn gửi các Chi hội/ Liên Chi hội tổ chức và triển khai các mặt hoạt động tuyên truyền, thông tin, trưng bày, triển lãm. Hàng trăm cuộc triển lãm, trưng bày tư liệu, sách, báo chuyên đề của các Chi hội thư viện công cộng, thư viện đại học… đã góp phần to lớn vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; truyền bá tri thức trong cộng đồng dân cư; lan toả tình yêu với văn hoá đọc, phát triển thư viện.

   Một điểm nhấn quan trọng của ngành thư viện Việt Nam nhiệm kỳ qua là Bộ VHTTDL đã phát động và tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc trên phạm vi toàn quốc. Hầu hết 63 Chi hội thư viện tỉnh/thành phố đã triển khai hoạt động này ở các địa phương. Nhiều nơi thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đây là hoạt động hữu ích nhằm lan toả văn hoá đọc, phát triển thư viện trong bối cảnh “văn hoá nghe nhìn đang lấn át văn hoá đọc ở nước ta".

 

 

Th.s Nguyễn Hữu Giới tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

   Ngoài ra, một hoạt động khác luôn được duy trì trong nhiều năm ở các thư viện công cộng là công tác phục vụ bạn đọc và nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động đã đem lại những kết quả tốt đẹp từ cấp cơ sở. Tuy nhiên từ năm 2019 – nay, hoạt động này đã có lúc bị ảnh hưởng do thực hiện giãn cách xã hội. Song, nhiều Chi hội thư viện tỉnh/ thành phố đã mạnh dạn chuyển hướng sang phục vụ online. Có thể thấy, bên cạnh các hoạt động truyền thống, hầu hết các Liên Chi hội/Chi hội thư viện 5 năm qua đã luôn chủ động, sáng tạo, tìm tòi, suy nghĩ để có những giải pháp tốt, triển khai được nhiều hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn một số diễn biến.

   Mặc dù đã có nhiều thành tựu quan trọng song thẳng thắn nhìn nhận, đại diện Hội Thư viện Việt Nam cho hay qua 15 năm hoạt động, vai trò và vị thế của Hội Thư viện Việt Nam chưa được nâng lên như mong muốn. Các cấp chính quyền và lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác của Hội. Hoạt động mặc dù có một số đổi mới nhưng vẫn còn nghèo nàn, chưa thật sự hấp dẫn hội viện và khẳng định rõ vai trò, tác dụng của Hội đối với đời sống xã hội, sự phát triển của ngành thư viện Việt Nam…

   Trước những tồn tại, trong nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), Hội Thư viện Việt Nam sẽ triển khai, đồng bộ nhiều giải pháp để Hội vượt qua khó khăn, phát triển vững mạnh trong thời gian tới. Trong đó, phát triển tổ chức Hội, tăng cường kết nạp hội viên mới và củng cố bền vững tổ chức Hội hiện có; nghiên cứu thực tiễn để thành lập các Liên Chi hội thư viện chuyên ngành ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các thư viện Ban/Bộ/ngành TƯ…

 

 

Ban Chấp hành khoá mới ra mắt Đại hội

   Đặc biệt, Hội Thư viện Việt Nam tiếp túc xác định nhiệm vụ trọng tâm là tư vấn, phản biện cơ chế - chính sách ngành Thư viện ở Việt Nam. Đây là chức năng, nhiệm vụ chính của tổ chức xã hội - nghề nghiệp thư viện ở nước ta. Vì thế, nhiệm kỳ 5 năm tới, Hội Thư viện  Việt Nam sẽ chỉ đạo các Chi hội, Liên chi Hội thư viện cả nước tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác này, góp phần hoàn thiện cơ chế - chính sách ngành Thư viện Việt Nam. Đồng thời, Hội Thư viện sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng ở TƯ và địa phương, tiếp tục triển khai Luật Thư viện và các văn bản pháp quy về thư viện và văn hóa đọc đi vào cuộc sống.

   Hơn nữa, Hội Thư viện Việt Nam sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thư viện nhằm tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới; trao đổi, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn và giao lưu trong bối cảnh toàn cầu hoá; tận dụng hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, vật chất và tinh thần trong thư viện Việt Nam.Tại Đại hội lần này, Đại hội đã tín nhiệm, bầu Th.s Nguyễn Hữu Giới tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tám Phó Chủ tịch cũng đã được bầu ra. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có sự tham gia của 44 thành viên.

   Phát biểu ra mắt Đại hội, Ths. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam khẳng định Hội sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh, kế thừa những gì đã làm được. Đồng thời, có nhiều đổi mới để hoạt động của Hội từng bước phát triển, đưa ngành thư viện Việt Nam đi lên.

Nguồn: baovanhoa.vn


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.