Công ty Hiện Đại tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể - KIPOS tại thư viện Tỉnh Điện Biên
Phần mềm thư viện; Chuyển đổi số

Trong các ngày từ 10/6 đến 15/6 đơn vị cung cấp Phần mềm Thư viện điện tử tiến hành tổ chức cài đặt, tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý Thư viện tổng thể KIPOS cho các cán bộ, viên chức Thư viện tỉnh Điện Biên.

KIPOS là một giải pháp tiên phong trên thế giới về tự động hóa thư viện và thư viện số ngày nay. KIPOS đem đến cho thư viện một giải pháp tổng thể hoàn chỉnh 3 trong 1: Giải pháp tự động hóa thư viện (KIPOS.Automation), Giải pháp thư viện số (KIPOS.Digital), Giải pháp cổng thông tin điện tử (KIPOS.WebPortal).

Đây là phần mềm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Thư viện tỉnh. Góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác lưu trữ hồ sơ điện tử tại thư viện tỉnh Điện Biên, quản lý và khai thác hiệu quả tài liệu điện tử; Quản lý hồ sơ trong môi trường mạng đảm bảo an toàn thông tin tạo tiền đề cho việc quản lý toàn bộ tài liệu bằng phương pháp số; nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn của các cán bộ viên chức Thư viện tỉnh.

Qua Khóa tập huấn các cán bộ viên chức của Thư viện tỉnh sẽ được tìm hiểu về phần mềm quản lý thư viện tổng thể - KIPOS, hướng dẫn sử dụng phân hệ Biên mục, hướng dẫn trộn biểu ghi, cảnh báo trùng biểu ghi; Thống nhất Bộ sưu tập của thư viện; hướng dẫn sinh đầu mục, in mã vạch, nhãn gáy; xuất, nhập khẩu biểu ghi thư mục; hướng dẫn Quản lý kho; Hướng dẫn thực hành phân hệ Bạn đọc; Hướng dẫn khai thác tài liệu ngoài cổng thông tin; Hướng dẫn và thực hành Lưu thông tài liệu…

Nguồn: http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/pages/2019-6-16/Tap-huan-huong-dan-su-dung-Phan-mem-Quan-ly-thu-vilelzx1w7hjyb.aspx


Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.