METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể quản lý thống nhất được cả hệ thống thư viện truyền thống và thư viện số? Làm thế nào để có thể liên kết được các thông tin của tài liệu ở các định dạng vật lý và dữ liệu số? Đó là bài toàn về giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể!
KIPOS - Hướng dẫn sử dụng tính năng đặt mượn tài liệu trên cổng thông tin và quản lý yêu cầu
Tính năng đặt mượn tài liệu từ xa trên phần mềm quản lý thư viện KIPOS rất hữu ích trong thời buổi dịch bệnh Covid-19, bạn đọc đặt mượn tài liệu mình cần và thư viện có thể chuyển sách đến cho bạn đọc
KIPOS Hướng dẫn sử dụng tính năng Quản lý cây chuyên đề thư mục
Hướng dẫn tạo chuyên đề thư mục tài liệu theo chủ đề thư viện trường học
Hiện Đại tham chiếu từ NDMSO - Thư viện Quốc Hội Mỹ
Cơ quan bảo trì tiêu chuẩn MARC-NDMSO Thư Viện Quốc Hội Mỹ đăng tải tham chiếu tới một phần mềm mã mở của Công ty Hiện Đại
KIPOS Hỗ trợ Thư viện và Nhà trường trong vấn đề Kiểm định chất lượng
Phần mềm thư viện ; Chuyển đổi số ; Phần mềm thư viện trường học
KIPOS - In thẻ bạn đọc nhanh chóng, tiện lợi với phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS
phần mềm quản lý thư viện điện tử, phần mềm thư viện số
             1  2 of 2         

Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.