Hội thảo Khoa học quốc tế “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”
Ngày 29/12/2015, Khoa Thông tin-Thư viện (ĐHKHXH&NV) phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ mở - Bộ Khoa học và Công nghệ và Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”
Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”
Ngày 01.12.2015 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”
Hội thảo Xã hội Thông tin: Từ lý thuyết đến thực tế
Ngày 13 tháng 11 năm 2015, trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xã hội Thông tin: từ lý thuyết đến thực tế” nhằm làm sáng tỏ Khái niệm và các vấn đề cơ bản của Xã hội thông tin, đặc biệt là, liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN VÀ QUẢNG BÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN TRONG THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG”
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc, và chất lượng dịch vụ thông tin trong thư viện trên cả nước; Ngày 23/10/2015, Liên Chi hội Thư viện các trường Đại học khu vực phía Nam kết hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng giao thông vận tải số III tổ chức hội thảo: “Phát triển và quảng bá dịch vụ thông tin trong thư viện các trường đại học và cao đẳng”
KIPOS xuất hiện trong chương trình Smart Edu tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Ngày 01/8/2014 tại Hà Nội và ngày 12/08/2014 tại TP.HCM , Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA đã triển khai chương trình Smart.Edu 2014 và tổ chức hội thảo “CNTT và tương lai giáo dục, đào tạo”
Khóa tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thư viện KIPOS tại Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ ngày 09/12/2014 đến ngày 12/12/2014, công ty CP phần mềm quản lý Hiện Đại đã tổ chức “Khóa tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thư viện KIPOS” tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Viện Đại học Mở Hà Nội.
             1 of 1         

Copyright @2014 HienDai Software Company., JSC. All rights reserved.